Primaria Harsova 2020 – Judetul Constanta

cod postal Harsova si Vadu Oii

Primaria Harsova 2020 – Judetul Constanta date de contact telefonic și servicii disponibile online.

Primaria Harsova 2020 - Judetul Constanta
sursă foto: Ionică Echim – Piața 1 decembrie

Tel: 0241 870 300
Fax: 0241 870 301

Email: secretariat@primaria-harsova.ro

web: www.primaria-harsova.ro

Servicii online Primăria Hârșova:

 • Verificare stadiu documente
 • Depunere documente online
 • Plată impozite
 • Plată amenzi
 • Programează o audiență

Informații publice Primaria Harsova – Judetul Constanta

 • LISTA AUTORIZAȚIILOR TAXI VALABILE
 • Hotărâri Consiliul Local
 • Transparența veniturilor salariale
 • Situații financiare
 • Ședințe Consiliu Local
 • Hotărâri Consiliu Local
 • Anunțuri

Organizare Primaria Harsova 2020 – Judetul Constanta:

SPCLEP Hârșova

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Hârşova a fost înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local Hârşova nr. 34 din 04.03.2005.

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Hârşova deserveşte locuitorii oraşului Hârşova şi locuitorii din nouă localităţi arondate, şi anume:Ciobanu, Crucea, Gîrliciu, Ghindăreşti, Horia , Topalu, Saraiu, Vulturu, Pantelimon.

Serviciul Juridic,Achiziții publice, Informare cetățeni și Arhivă
Comp. Registrul agricol, fond funciar și agricultură
Direcția buget, finanțe, contabilitate, salarizare și resurse umane
Direcția investiții, mediu, turism, implementare proiecte fonduri europene și monitorizare video
Direcția publica de asistență socială
 • Compartiment autoritate tutelară, protecţia copilului, intervenţii în situaţii de urgenţă, de abuz, neglijare, trafic, migraţie, repatrieri şi prevenire marginalizare socială
 • Compartiment consiliere şi sprijin pentru familii aflate în situaţie de risc
 • Centrul de servicii de îngrijire şi asistenţă la domiciliu pentru persoane vârstnice
 • Creșa de copii
 • Compartiment Protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, Asistenţi personali
 • Compartiment Asistenţă medicală comunitară
 • Compartiment Evidenţă şi plată beneficii de asistenţă socială
Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului și cadastru

Adresa: Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1, Harșova, Județul Constanța, Cod Poștal 905400

Primar în funcție: Viorel Ionescu

Distribuie: