Viceprimarul Emil Paraschiv ramane suspendat

Viceprimarul Emil Paraschiv ramane suspendat și se îndepărtează și mai mult de funcția de viceprimar. Tribunalul Constanța a admis cererea prefectului de anulare a H.C.L. nr. 121/02.11.2020 prin care consilierul local PSD a fost ales în funcția de viceprimar. Decizia nu este insă definitiva, se poate face recurs la Tribunalul Constanța.

Viceprimarul Emil Paraschiv ramane suspendat Harsova
foto: Emil Paraschiv

Motivul invocat de prefectura este nerespectarea caracterului secret al votului la alegerea viceprimarului. Aici puteți viziona ședința cu momentul votului, în cazul în care nu ați văzut ședința. A fost sau n-a fost, vot secret, la alegerea viceprimarului?

Viceprimarul Emil Paraschiv ramane suspendat – minuta Tribunalului Constanța

Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite cererea. Anulează H.C.L. nr. 121/02.11.2020, adoptată de pârâtul Consiliul Local al Oraşului Hârşova. Respinge cererea de intervenţie accesorie formulată de intervenientul Paraschiv Emil, ca neîntemeiată. Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare, recurs ce va fi depus la Tribunalul Constanta. Pronunţată astăzi, 08.04.2021, prin punerea soluţiei la dispoziţia părților prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Hotarâre  591/2021  08.04.2021

Nr. unic (nr. format vechi) :7458/118/2020
Data inregistrarii20.11.2020
Data ultimei modificari:04.06.2021
Sectie:Secţia de contencios administrativ şi fiscal
Materie:Contencios administrativ şi fiscal
Obiect:acţiune prefect – tutelă administrativă HCL NR 121/02.11.2020
Stadiu procesual:Fond

H.C.L. nr. 121/02.11.2020

H O T Ă R Ă Ş T E


Art.1 Se alege în funcția de viceprimar al orașului Hârșova domnul consilier local PARASCHIV EMIL.
Art.2 Domnul Paraschiv Emil a fost ales cu votul secret al majorității absolute a consilierilor, respectiv 9 voturi ”pentru” din 17 voturi exprimate.
Art.3 Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 4 Hotărârea va fi comunicată compartimentelor și instituțiilor interesate și va fi adusă la cunostință publică prin afișare.

Pentru mai multe informații pe acest subiect citiți și: Viceprimarul Emil Paraschiv este suspendat .

sursă: http://portal.just.ro/

Distribuie: