Primaria Harsova organizeaza licitatie pentru tractor

primaria harsova

Primaria Harsova organizeaza licitatie pentru tractor, model U650, anul fabricației 1984, prețul de pornire este de 1.800 lei.

Primaria Harsova organizeaza licitatie pentru tractor

  Anunţ privind valorificarea la licitație a activelor fixe și a bunurilor de natura obiectelor de inventar scoase din funcțiune

În temeiul punctul 2.1., Anexa 2 din Hotărârea Guvernului nr. 841/ 1995 privind procedurile de transmitere fară plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 22.10.2020, ora 11.00, la sediul Primăriei Oraşului Hârşova din Str. Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1, Oraş Hârşova, Jud. Constanţa, se va vinde la licitație, următorul bun de natura obiectelor de inventar scos din funcțiune:

Tractor U650, anul fabricației 1984, serie motor NOUN111111I9208, număr identificare 65109579, masă proprie 3620 kg. Bunul este depozitat la sediul S.T.A.I.R. din Str. Decebal nr. 26, Hârșova, jud. Constanța. Prețul de pornire al licitației este de 1.800 lei.

Instituțiile publice interesate în obținerea bunului pot solicita transmiterea, fără plată, a acestuia nu mai târziu de data de 15.10.2020, ora 16.00 conform punctului 5. Anexa 1 din Hotărârea Guvernului nr. 841/ 1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Cei interesaţi de cumpărarea bunului sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferta de cumpărare.

Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel mult 5 zile înainte de data licitației, următoarele documente:

  1. Chitanța de achitare a cotei de cheltuieli de participare la licitație în valoare de 400 lei, conform punctului 6.3., Anexa nr. 2 din H.G. nr. 841/ 1995, eliberată de casieria unității;
  2. Pentru persoanele juridice: copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrul Comerțului pentru persoanele juridice române, în copie legalizată sau în copie lizibilă cu mențiunea “conform cu originalul” și actul de identitate al reprezentantului legal;  pentru persoanele fizice: copie lizibilă după actul de identitate cu mențiunea “conform cu originalul”.

Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea.

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul Primăriei Oraşului Hârşova – Direcţia Economică din Str. Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1, Oraş Hârşova, jud. Constanţa sau la numărul de telefon 0241-870300 iar pentru informații tehnice și vizionare vă puteți adresa la sediul S.T.A.I.R. din Str. Decebal nr. 26, Oraș Hârșova, Jud. Constanța sau la numarul de telefon 0786-806095.

Data afișării: 05.10.2020  

Primaria Harsova organizeaza licitatie pentru tractor

Vezi anunțurile

Piese tractor U650

Citește alte știri despre Primăria Hârșova:Primaria Harsova organizeaza concurs de angajare

Distribuie: