Primaria Harsova – Cerere de fonduri europene pentru doua pontoane de acostare ambarcațiuni de agrement

viorel ionescu convoaca CL Harsova 9 februarie 2021

Primaria Harsova: investitie cu fonduri europene.

Primarul Viorel Ionescu a convocat Consiliul Local în ședință extraordinară, astăzi la ora 18:00.

Pe ordinea de zi se află un proiect de hotărâre privind aprobarea unei investiții cu fonduri europene. Pe data de 30 octombrie s-a depus o cerere de finanțare în cadrul P.O.P.A.M., Măsura 1. (Programul Operațional Pentru Pescuit și Afaceri Maritime). Valoarea eligibilă a investiției este de 641.698,93 lei (inclusiv TVA) .

Primaria Harsova: investitie cu fonduri europene

Primarul Viorel Ionescu a declarat pentru Hârșova Carsium:

„Este un prim pas în proiectul de construire a unui port de agrement. Intenționăm să îl dezvoltăm pe fonduri europene și atunci accesăm orice linie de finanțare deschisă. Este un proiect 100% din fonduri europene, contribuția primăriei fiind 0 lei. Și sper să nu se blocheze acest proiect în Consiliul Local. Proiectul este al comunității, nu al Primarului. Nu voi lua pontoanele cu mine acasă.”

Primaria Harsova: investitie cu fonduri europene:

Investiția în valoare de aproximativ 131.000 de euro va fi folosită pentru:

Achiziționarea a două pontoane de acostare plutitoare, avizate de Autoritatea Navală Română, care se vor amplasate pe malul Dunării

  • Zona Port
  • Zona Varoș

Aceste pontoane de acostare vor deservi atât Organizaţia Profesională a Pescarilor Profesionişti ,,Cyprinus Hârşova” dar și persoanelor fizice care dețin ambarcațiuni / nave de sport și agrement.

Valoarea totală a proiectului ,,Achiziționare ponton acostare ambarcațiuni în orașul Hârșova”, este de 641.698,93 lei – inclusiv TVA și se compune din:

  • Servicii consultanță managementul proiectului = 21.000,00 lei + TVA
  • Servicii audit financiar = 3.500,00 lei + TVA
  • Dotări – Achiziționare 2 pontoane = 512.332,80 lei + TVA
  • Servicii informare și publicitate = 2.410,00 lei + TVA

Primarul Viorel Ionescu cere aprobarea investiției în Consiliul Local din următoarele considerente:

Realizarea acestui obiectiv de investiții va contribui la dezvoltarea socio-economică și turistică a orașului Hârșova.
Activitatea de agrement, ca parte a turismului, este o activitate generatoare de venituri alternative, ceea ce ofera posibilitati de dezvoltare a spatiului urban, datorita peisajelor unice, vestigiilor istorice, ariilor naturale, ospitalității înăscute a localnicilor. Conservarea tradițiilor, culturii, a specialităților culinare și a bauturilor precum și diversitatea resurselor turistice locale oferă potențial pentru dezvoltarea acestui sector.

Este necesar un proces de modernizare, dezvoltare și inovare pentru turismul românesc, precum și de creare de servicii turistice moderne și competitive. Turismul local nu este dezvoltat astfel încât să întâmpine cerințele pieței atât la nivel național cât
și internațional, în mod deosebit, existența infrastructurii de turism nu răspunde cerințelor turiștilor în ceea ce privește structurile recreaționale.

Pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Hârșova:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiție ,,Achiziționare ponton acostare ambarcațiuni în orașul Hârșova”, în cadrul P.O.P.A.M., Măsura 1 – Inițiator – Primar Viorel Ionescu
  • Avizul Comisiei speciale nr. 1 și Comisiei speciale nr. 4

Consiliul local al orașului Hârșova este convocat în ședință extraordinară la data de 10.11.2020, orele 18:00. Ședința se desfășoară cu participarea fizică a consilierilor locali. Ședința va avea loc în sala mare de ședințe a Primăriei orașului Hârșova. Piata 1 Decembrie 1918, nr. 1.

Proiectul de hotărâre inițiat de primarul Viorel Ionescu:

Art.l. – Se aprobă realizarea realizării obiectivului de investiție ,,Achiziționare ponton acostare ambarcațiuni în orașul Hârșova”, în cadrul P.O.P.A.M., Măsura 1, în cadrul P.O.P.A.M., Măsura 1 – Valoarea adăugată, crearea de locuri de muncă, atragerea tinerilor și promovarea inovării în toate etapele lanțului de aprovizionare cu produse pescărești.
Art.2. – Se aprobă valoarea totală a proiectului ,,Achiziționare ponton acostare ambarcațiuni în orașul Hârșova”, (cheltuieli eligibile) în cuantum de 641.698,93 lei (inclusiv TVA).
Art.3. – Se împuternicește dl. Viorel IONESCU – Primarul orașului Hârșova, să semneze toate documentele în vederea depunerii cererii de finanțare.
Art.4. – Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile ce pot apărea pe durata implementării proiectului ,,Achiziționare ponton acostare ambarcațiuni în orașul Hârșova”, pentru realizarea obiectivului de investiții în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Orașului Hârșova.


Art.5. – Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
Art.6. – Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al orașului Hârșova, în termenul prevăzut de lege, primarului orașului Hârșova și prefectului județului Constanța și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.primaria-harsova.ro.

Alte investiții cu fonduri europene din Hârșova: Lucrarile avanseaza iar Scoala Veche devine Muzeu Regional

Mai multe despre P.O.P.A.M.: https://ampeste.ro/

Distribuie: