Viorel Ionescu convoaca Consiliul Local Hârșova în ședință de îndată 20.11.20 ora 10:00

Viorel Ionescu convoaca Consiliul Local Harsova

Viorel Ionescu convoaca Consiliul Local Harsova în ședință de îndată astăzi, 20.11.20 ora 10:00. Ședința va avea loc în Sala mare a Casei de Cultură din Hârșova. Consilierii locali au fost anunțați, joi seară cu privire la această ședință.

Viorel Ionescu convoaca Consiliul Local Harsova

Pe ordinea de zi nu se vor afla proiectele privind investițiile propuse de primar, care fuseseră programate la vot în ședința de ieri. Proiectele propuse de Viorel Ionescu vor fi dezbătute și votate într-o ședință ordinară pe data de 25.11.2020.

Vă reamintim că ședința de ieri nu s-a putut ține din lipsă de cvorum. Lipsa de cvorum pentru sedinta Consiliului Local

Consilierii locali au fost convocați astăzi, de urgență, pentru o rectificare bugetară, motivul rectificării fiind sosirea unei tranșe de bani ,în cadrul unui proiect din fonduri europene, aflat în derulare.

Viorel Ionescu convoaca Consiliul Local Harsova prin următoarea dispoziție:

Art. 1. Consiliul local al orașului Hârșova este convocat în ședință de îndată la data de 20.11.2020, orele 1000, desfășurată cu participarea fizică a consilierilor locali, în sala mare de spectacol a Casei de Cultură a orașului Hârșova, Piata 1 Decembrie 1918, nr. 2, cu proiectul ordinii
de zi prevăzut în Anexa la prezenta Dispoziție, care face parte integrantă din aceasta.
Art. 2. (1) Materialele înscrise în proiectul ordinii de zi pot fi consultate pe saitul Primăriei, la sediul Primăriei orașului Hârșova – Secretarul general al orașului, fiind transmise și pe adresele de email ale consilierilor locali, potrivit opțiunii acestora.
(2) Proiectele de hotărâri se avizează de către comisiile de specialitate din cadrul Consiliului local al orașului Hârșova în baza competențelor acestora, conform Anexei menționate la art. 1.
(3) Membrii Consiliului Local al orașului Hârșova sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
Art. 3. Prezenta dispoziţie se poate contesta de cei interesaţi la instanţa competentă, în termenul prevăzut de lege.
Art. 4. Secretarul orașului Hârșova va comunica prezenta dispoziţie autorităţilor, instituţiilor, persoanelor interesate, prin mass – media, prin afişarea pe pagina de internet a primăriei orașului Hârșova https://primaria-harsova.ro/, sau prin orice alt mijloc de publicitate.

Proiect de ordine de zi al Sedinței de îndată a Consiliului Local Hârșova din data de 20.11.2020

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri și cheltuieli
    al Orașului Hârșova – Inițiator – Primar Viorel Ionescu
  • Avizul Comisiei speciale nr. 1
  1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 30 din 23.02.2017 prin
    care a fost aprobată Strategia de dezvoltare locală a orașului Hârșova pentru perioada
    2017 – 2025– Inițiator – Primar Viorel Ionescu
  • Avizul Comisiei speciale nr. 1 și Comisiei speciale nr. 4
Distribuie: