Primarul Viorel Ionescu este de neinlocuit

viorel ionescu doreste inlocuirea viceprimarului

Primarul Viorel Ionescu este de neinlocuit în cazul în care lipsește. Edilul nu poate să își ia concediu medical sau de odihnă. Și nu o spunem noi, o spune comisia juridică a Consiliului Local Hârșova.

Comisia juridică, unde opozitia are majoritate, nu a emis avizul pentru proiectul de hotărâre inițiat de primar, unde propunea înlocuirea viceprimarului.

Avizul este consultativ, indiferent dacă avizul emis era pozitiv sau negativ, Consiliul Local putea hotărî înlocuirea viceprimarului. Însă fără avizul comisiei juridice, proiectul de hotărîre nu a putut intra pe ordinea de zi.

Situația pare inexplicabilă și din punct de vedere politic. Pentru că prin înlocuirea viceprimarului, primarul nu are suficiente voturi în Consiliul Local pentru a impune un viceprimar din rândul consilierilor PNL.

Iar pe de altă parte, opoziția formată din PSD și PRO România, poate alege un nou viceprimar pentru o perioadă scurtă de timp. Iar după soluționarea procesului de pe rolul Tribunalului Constanța, în care Prefectul Județului Constanța a atacat în contencios administrativ hotărârea de numire, să revină viceprimar domnul Emil Paraschiv.

Primarul Viorel Ionescu este de neinlocuit in cazul in care lipseste.

Primarul Viorel Ionescu este de neinlocuit

Situația fără precedent, este cel puțin bizară, pentru că în actualul context pandemic, dacă primarul intră în contact direct cu o persoană confirmată pozitiv cu covid-19, edilul trebuie să intre în autoizolare pentru 14 zile. DSP îi va emite un certificat, iar în baza acestui certificat, medicul de familie îi va elibera concediul medical.

Și în tot acest timp Hârșova poate să aștepte. Viceprimarul, înlocuitorul de drept al primarului, nu poate semna, fiind suspendat.

Cum s-a ajuns la suspendarea viceprimarului, puteți citi aici: Viceprimarul Emil Paraschiv este suspendat

Care este componența Comisiei Juridice:

  • Preşedinte – PELELUNGĂ MARIANA
  • Secretar – PARASCHIV EMIL
  • Membru – CHIVU ALEXANDRU-IULIAN
  • Membru – ENE STĂNCUȚA
  • Membru – STAN DUMITRA

Cum motivează Viorel Ionescu necesitatea înlocuirii viceprimarului:

În referatul de aprobare edilul atrage atenția asupra faptului că în lipsa primarului nu există înlocuitor.

„Ținând cont de Adresa nr. 23962/19.11.2020 a Instituției Prefectului Județul Constanța înregistrată la Primăria orașului Hârșova sub nr. 20292/25.11.2020 prin care se aduce la cunoștință faptul că H.C.L. nr. 121/02.112020 privind alegerea viceprimarului orașului Hârșova a fost atacată în fața instanței de contencios administrativ și până la soluționarea cauzei, actul administrativ este suspendat de drept.”

„Totodată, ținând cont de faptul că “viceprimarul este subordonat primarului şi, în situaţiile prevăzute de lege, înlocuitorul de drept al acestuia, situaţie în care exercită, în numele primarului, atribuţiile ce îi revin acestuia”, în situația actuală, a suspendării de drept a actului administrativ atacat de prefect, în lipsa primarului (concediu medical,
concediu de odihnă, etc.) nu există un înlocuitor al acestuia
Drept urmare supun analizei plenului prezentul proiect de hotărâre în forma prezentată”

  

ARTICOLUL 136 din codul administrativ:

  Proiectele de hotărâri ale consiliului local   

(6) După examinarea proiectului de hotărâre, comisia de specialitate a consiliului local emite un aviz cu privire la adoptarea sau, după caz,
respingerea proiectului.

(7) Avizul comisiei se transmite secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, care dispune măsurile corespunzătoare înaintării lui către consilierii locali şi către iniţiatori, după caz, cel mai târziu în ziua şedinţei.

(8) Fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a ședinței consiliului local este supus dezbaterii numai dacă este însoțit de:    

  • a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare și motivare, semnat de inițiator;    
  • b) rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;    
  • c) avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;    
  • d) alte documente prevăzute de legislația specială. 

Primarul Viorel Ionescu acuza opozitia, si este de neinlocuit in cazul in care lipseste.

Primarul acuză opoziția de faptul că nu a emis avize, și de faptul că în acest fel se blochează activitatea Consiliului local și îngreunarea activității primăriei.

Codul administrativ îl găsiți aici: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/215925

Distribuie: