Consiliul Local Harsova a votat diminuarea indemnizatiei de consilier cu 50%

primaria harsova reducere

Consiliul Local Harsova a votat diminuarea indemnizației consilierilor locali cu 50%. Indemnizația era stabilită la 10% din indemnizația lunară a primarului. Prin noul regulament votat în ședința de astăzi, 6 ianuarie 2021. Indemnizația lunară primită de consilierii locali a fost stabilită la 5% din indemnizația lunară a primarului.

Consilierii locali din Hârșova aveau stabilită indemnizația la maximul prevăzut de lege conform Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Hârșova din 26.03.2020.

La ședința convocată astăzi de primarul Viorel Ionescu, consilierii PSD și consilierul Pro România nu au fost prezenți. Hotărârile aflate pe ordinea de zi au fost votate în unanimitate. Consilierii PNL au beneficiat și de această dată de sprijinul consilierului Marian Paștea.

Comisia Juridică nu s-a întrunit pentru a emite avizele consultative.

 Conform codului administrativ, fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a ședinței consiliului local este supus dezbaterii numai dacă este însoțit și de avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local. Comisia Juridică nu s-a întrunit, iar hotărârile de astăzi au fost dezbătute și votate fără avizul consultativ.

Componența Comisiei Juridice:

 • Preşedinte – PELELUNGĂ MARIANA
 • Secretar – PARASCHIV EMIL
 • Membru – CHIVU ALEXANDRU-IULIAN
 • Membru – ENE STĂNCUȚA
 • Membru – STAN DUMITRA

Consiliul Local Harsova a votat diminuarea indemnizației consilierilor locali cu 50%

Consilierul local Alexandru Chivu, președintele PNL Hârșova a inițiat un proiect de hotârâre pentru actualizarea vechiului regulament și a propus un amendament de reducere a indemnizației de consilier local cu 50%.

Consilierul local PNL, Ana-Maria Geoglovan, a propus un amendament prin care proiectele să poată fi supuse dezbaterii, în ședințele Consiliului Local, și în situația în care comisiile de specialitate nu emit avizul consultativ.

Contactat de Hârșova Carsium primarul Viorel Ionescu a oferit următorul punct de vedere:

Consiliul Local Harsova a votat diminuarea cu 50% a indemnizatiei - Viorel Ionescu 2021

„Dezinteres și lipsă de respect, asta au dorit să arate colegii consilieri PSD și Pro România care au absentat nemotivat și astăzi de la ședința de consiliu și care au refuzat să convoace ședințele comisiilor de specialitate, pentru a încerca să boicoteze activitatea consiliului local.

Este o atitudine șicanatorie, iresponsabilă, care va trebui să atragă răspunderea celor ce încalcă cu bună-știință și în mod repetat atribuțiile ce le revin.

Doamna jurist Pelelungă, fost magistrat, nu înțelege faptul că acest consiliu local funcționează după niște reguli prevăzute de codul administrativ și nu după cum consideră domnia sa ori după cum are interes, iar celorlalți colegi care cred orbește în opiniile doamnei Pelelungă, deși nu sunt argumentate juridic, le sugerez să consulte specialiști nepătimași.

Referitor la absența unor consilieri PSD și Pro România de la ședința de consiliu motivat de temerea că vor lua contact cu personalul Primăriei sau vor fi nevoiți să intre în sediul Primăriei și există riscul îmbolnăvirii, ori că în sala Casei de Cultură este frig, că plouă sau mai știu eu ce altceva, reprezintă doar o scuză penibilă.

Nimic nu îi împiedica să fie prezenți online la ședința de consiliu ori la ședințele comisiilor de specialitate, așa cum prevede codul administrativ modificat de OUG nr. 61/2020, dacă nu doreau să fie prezenți fizic. Legea le permite acest lucru. De altfel, atât dl. Paraschiv, cât și dl. Dia au mai fost prezenți online la alte ședințe, nu este o noutate pentru nimeni. Să absenteze astăzi de la ședință a fost strict opțiunea consilierilor PSD și Pro România.

Dar să nu convoace ședințele de comisie sau să nu elibereze avize, nu mai este o opțiune, ci o obligație, o încălcare a atribuțiilor, care se sancționează disciplinar sau chiar penal, dacă se va dovedi că îmbracă forma abuzului.”

Viorel Ionescu reiterează că nu este infectat cu covid-19

„Cât privește afirmațiile grave și mincinoase pe care le-a făcut consiliera Pelelungă la adresa mea, acuzându-mă că sunt infectat cu Covid-19 și nu respect măsura carantinării, plimbându-mă nestingherit prin oraș, certifică, încă o dată, câtă răutate poate avea, precum și faptele de care aceasta este capabilă.

Nu sunt diagnosticat cu Covid-19, ci am fost declarat contact direct al unei persoane confirmată, însă eu am ieșit negativ la testul efectuat și nu am părăsit domiciliul, lucrând în regim de telemuncă, pentru a respecta măsura carantinei.

Chiar nu înțeleg ce dorește să obțină și cu aceste minciuni mizerabile! Este de-a dreptul rușinos și regretabil că orașul nostru trebuie să sufere de pe urma unor astfel de oameni și atitudini!

Și cu toate astea, Hârșova va merge înainte!”

A fost aprobată Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat în anul şcolar 2021-2022

Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Harsova 2021-2022 Consiliul Local Harsova a votat diminuarea

Consiliul Local Harsova a votat diminuarea cu 50% în ședința din data de 6 ianuarie 2020

Pe ordinea de zi s-au aflat trei proiecte de hotărâri:

 1. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 123 din 10.11.2020 – atribuirea spațiului din incinta Primăriei orașului Hârșova, camera nr. 12, domnului viceprimar al orașului, pentru folosirea acestuia cu destinația de birou, pe perioada mandatului de viceprimar
 • – Inițiator – Primar Viorel Ionescu
 • Avizul Comisiei speciale nr. 4 – termen de depunere a avizului – la data de 05.01.2021, ora 12,00

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a Oraşului Hârşova pentru anul şcolar 2021-2022

 • – Inițiator – Primar Viorel Ionescu
 • Avizele Comisiei speciale nr. 4 și Comisiei speciale nr. 5 – termen de depunere a avizelor – la data de 05.01.2021, ora 12,00

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al orașului Hârșova

 • – Inițiator – Consilier local Chivu Alexandru-Iulian
 • Avizul Comisiei speciale nr. 4 – termen de depunere a avizului – la data de 05.01.2021, ora 12,00

Consiliul Local Harsova a votat diminuarea indemnizatiei consilierilor locali. Ce prevedea regulamentul anterior din 26.03.2020 ?

ART. 49 Indemnizaţia

 • Pentru participarea la şedinţele consiliului şi ale comisiilor de specialitate, consilierii locali au dreptul la o indemnizaţie lunară. Primarului și viceprimarului nu li se acordă indemnizaţie pentru participarea la şedinţe.
 • Indemnizaţia lunară pentru consilierii locali care participă la şedinţele ordinare ori la şedinţele extraordinare ale consiliului local şi ale comisiilor de specialitate este în cuantum de 10% din indemnizaţia lunară a primarului, în condiţiile Codului administrativ, respectiv ale regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii deliberative, astfel; 60% – şedinţa ordinară, 20% – şedinţa extraordinară şi 20% -pentru ședințe ale comisiei de bază, fără a se depăşi procentul de 100%. Aceste prevederi nu limitează numărul şedinţelor de comisie sau extraordinare ale consiliului, prezenţa la şedinţe fiind obligatorie indiferent de numărul acestora.
 • Consilierii locali, respectiv consilierii judeţeni au dreptul la indemnizaţia lunară doar dacă participă la cel puţin o şedinţă a autorităţii deliberative şi o şedinţă a comisiei de specialitate, pe lună, desfăşurate în condiţiile legii.

Regulament 26.03.2020

 • Plata indemnizaţiilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) se efectuează exclusiv din veniturile secţiunii de funcţionare din bugetul unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
 • Consilierilor locali, respectiv consilierilor judeţeni li se aplică în mod corespunzător prevederile art. 153 alin. (2).
 • Prevederile alin. (l)-(5) se aplică în mod corespunzător şi delegatului sătesc.
 • Consiliul local, respectiv consiliul judeţean poate hotărî diminuarea cuantumului indemnizaţiei prevăzute la alin. (2) şi a cotei în care se face decontarea conform prevederilor alin. (5), în concordanţă cu posibilităţile de finanţare.
 • Drepturile băneşti cuvenite aleşilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau cu alte venituri, în condiţiile legii.
 • Consilierii locali, respectiv consilierii judeţeni şi delegatul sătesc care participă la şedinţele de consiliu local, respectiv judeţean, organizate în timpul programului de lucru, se consideră învoiţi de drept, fără a le fi afectat salariul şi celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii, de la locul de muncă.

Sedinta Consiliului Local Harsova 28 decembrie 2020

Distribuie: