Sedinta Consiliului Local Harsova 9 februarie

sedinta 9 februarie 2021

Sedinta Consiliului Local Harsova 9 februarie 2021. Continuă ședințele cu scandal la Hârșova.

La noi la Hârșova este ca nicăieri! Situația este complicată și se va complica și mai mult.

Vă recomand să vizualizați Ședințele Consiliului Local. Știu că uneori sunt lungi și dezbaterile sunt mai mult de ordin juridic. Dar ședințele CL sunt cea mai obiectivă sursă de informare.

 • Avem doi viceprimari, unul în funcție și unul suspendat.
 • Avem viceprimar suspendat. În cazul în care justiția va decide că trebuie să revină în funcție, va încasa salariile retroactiv.
 • Avem câte două comisii de specialitate.
 • Am avut doi președinți de ședință în același timp.
 • Avem comisii de specialitate care refuză să se întrunească pentru a emite avize pe proiectele de hotărâre.
 • Avem comisii de specialitate care s-au întrunit, dar nu emit avizul deși sunt obligate de lege să o facă după ce s-au întrunit.
 • Avem hotărâri de Consiliu Local care au fost votate fără să întrunească condițiile legale pentru a intra pe ordinea de zi,la dezbatere și la vot.
 • Avem partide care refuză să propună membrii în noile comisii de specialitate.
 • Avem președinte de ședință care refuză să semneze hotărârile consiliului local.
 • Avem consilier local exclus din partid pentru că nu a respectat disciplina de partid.
 • Avem ordine de prefect emise și anulate a doua zi.
 • Avem consilieri locali care vin la ședință, vor să participe la dezbatere, dar refuză să voteaze deși conform codului administrativ au doar 3 opțiuni (pentru, împotrivă, abținere).

Sedinta extraordinara a Consiliului Local Harsova din 9 februarie 2021, proiecte aflate pe ordinea de zi:

Sedinta Consiliului Local Harsova 9 februarie
 • 1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele Consiliului Local ale orașului Hârșova, pe o perioada de 3 luni, respectiv lunile februarie, martie și aprilie 2021;
 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al orașului Hârșova ;
 • 3. Proiect de hotărâre privind nominalizarea de către Consiliul Local al orașului Hârșova a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al orașului Hârșova;
 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra activităţii desfăşurate de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2020;
 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al oraşului Hârşova pentru anul 2021;

Toate cele 12 proiecte de hotărâre sunt inițiate pe primarul Viorel Ionescu .

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru copiii ce frecventează Creșa în anul 2021;
 • 7. Proiect de hotărâre privind pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în orașul Hârșova;
 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de instituire a taxelor speciale pentru autovehiculele destinate transportului de mărfuri și a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone;
 • 9. Proiect de hotărâre privind adoptarea Bugetului de venituri și cheltuieli, detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea acestora pe trimestre. Programul de investitii precum și gradul de realizare a veniturilor totale ale S.C. CARSIUM EDIL S.R.L. pentru anul 2021
 • 10. Proiect de hotărâre privind adoptarea organigramei și ștatul de funcții pe anul 2021 ale S.C. CARSIUM EDIL S.R.L. Hârșova;
 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării unei locuințe sociale aparținând orașului Hârșova, situată pe str. Tabiei nr. 17, bl.F2, sc.B, în vederea reintegrării sociale și a prevenirii riscurilor legate de absența unui cămin;
 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil (apartament) aparținând domeniului privat al orașului Hârșova, situat în str. Vadului nr. 37, Bl. V2, Sc.A, Et.1 Ap.3;

Ordine de zi suplimentară:

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea verificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Orașului Hârșova
Distribuie: