Taxa specială pentru folosirea tramei stradale din Hârșova

permis libera trecere taxa trama stradala harsova

Taxa speciala pentru folosirea tramei stradale, a fost votată în ședința Consiliului Local Hârșova, din data de 9 februarie 2021.

Pentru ce categorii de autovehicule trebuie achitată taxa specială pentru folosirea tramei stradale?

 • autovehicule destinate transportului de marfă
 • utilaje cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5T

Care este cuantumul taxei?

Taxa speciala pentru folosirea tramei stradale in Harsova

Cum va arăta permisul de liberă trecere?

Permis de libera trecere pentru taxa de trama stradala in Harsova

Care sunt sancțiunile pentru cei ce nu dețin permisul de liberă trecere?

Poliția Locală Hârșova are dreptul de a verifica în limitele administrative ale oraşului Hârşova, precum şi la ieşirea din oraşul Hârşova dacă autovehiculele au obținut Permisul de liberă
trecere înaintea tranzitării oraşului.

Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 2.500 lei tranzitarea străzilor aflate în administrarea oraşului Hârşova. Tranzitarea fără obţinerea prealabilă şi fără a poseda Permisul de liberă trecere, de către autovehiculele destinate transportului de mărfuri sau a utilajului cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone. Deasemenea, aceleași amenzi se vor aplica și în stiuația în care Permisul de liberă trecere eliberat anterior, a rămas fără valabilitate.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către Poliția Locală Hârșova.

La ce vor fi folosite sumele colectate din Taxa speciala pentru folosirea tramei stradale?

Veniturile rezultate din colectarea taxei de eliberare a Permisului de liberă trecere se vor utiliza la menţinerea în stare de folosinţă şi la modernizarea străzilor, drumurilor sau arterelor aflate în administrarea oraşului Hârşova.

Ce documente sunt necesare pentru eliberarea permisului de liberă trecere?

• copia certificatului de înmatriculare a societăţii;
• copia talonului sau a cărţii de identitate a autovehicului pentru care se urmăreşte obţinerea permisului;
• alte copii ale documentelor legale relevante

Taxa speciala pentru folosirea tramei stradale – contribuabili scutiți de la plată:

 • a) veteranii de război;
 • b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri;
 • c) persoanele fizice prevăzute în O.G. nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive etnice de către regimurile instaurate în Romania cu începere de la 6 septembrie 1940 pâna la 6 martie 1945, aprobată şi modificatâ prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
 • d) persoanele fizice care au calitatea prevazută în O.G. nr. 214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum şi persoanelor care au participat la acţiuni de împotrivire cu arme şi de răsturnare prin forţă a regimului communist instaurat în Romania, aprobată prin Legea nr. 568/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele scutite vor face dovada calităţii lor, prezentând documentele legale vizate la zi, la sediul Primăriei orașului Hârşova. Str. Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1, Biroul Impozite şi Taxe.
Primăria va elibera Pemisul de liberă trecere cu titlu gratuit.

Taxa speciala pentru folosirea tramei stradale – categorii de autovehicule exceptate:

a) cele destinate intervenţiilor la avariile drumurilor, reţelelor tehnico-edilitare şi care aparțin administratorilor acestor reţele;
b) autovehiculele folosite de Primăria orașului Hârşova cu orice titlu de închiriere, comodat etc. numai dacă este făcută dovada existenţei unui astfel de titlu;
c) cele aparţinând Companiei Naţionale Poşta Română S.A., precum şi ale agenţilor economici care fac servicii de expediţii şi curierat;
d) cele aparţinând societăţilor de salubrizare;
e) cele aparţinând instituţiilor publice,

 • cele aparţinând serviciilor de ambulanţă,
 • protecţiei civile,
 • poliţiei,
 • pompierilor,
 • jandarmeriei,
 • poliţiei de frontieră,
 • Ministerul Apărării Naţionale,
 • Ministerul Justiţiei-Direcţia Generală a Penitenciarelor, Ministerul Public şi a unităţilor speciale ale S.R.I. şi S.P.P. aflate în misiune.

Pot fi scutite de la obligaţia obţinerii Permisului de liberă trecere, autovehiculele agenţilor economici cu care Primăria orașului Hârşova are încheiate contracte de prestări servicii, de achiziţii publice de servicii sau lucrări, contracte de delegare de gestiune, dar numai pentru autovehiculele prevăzute în contract şi pe perioada derulării contractului. De asemenea, pot fi scutite de la plata taxei şi autovehiculele aparţinând societăţilor comerciale la care unic acționar este Consiliul Local Hârşova

Distribuie: