Probleme la calitatea apei in Harsova

Probleme la calitatea apei in Harsova.

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA CONSTANTA
COMUNICAT DE PRESA din data de 10.06.2011

Str.Aleea Lacramioarei nr.1
Relatii cu Publicul , tel.0241/480948; fax 0241/480946

DSPJ CONSTANŢA a emis autorizaţia sanitară cu derogare pentru parametrul nitrat pentru sistemul centralizat de apă Hârşova-Ciobanu.
____________________________________________________

Ca urmare a documentaţiei de solicitare a autorizaţiei sanitare de funcţionare înaintate de SC RAJA SA CONSTANŢA, în baza referatului tehnic eliberat de DSPJ CONSTANŢA şi a legislaţiei în vigoare (LEGEA NR. 458/08.07.2002 privind calitatea apei potabile, ORDONANŢA Nr. 11 din 29 ianuarie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, ORDINUL MS Nr. 299/638 din 8 aprilie 2010 privind aprobarea Metodologiei de acordare a derogărilor pentru parametrii chimici, în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile) DSPJ CONSTANŢA a emis autorizaţia sanitară cu derogare pentru parametrul nitrat pentru sistemul centralizat de apă Hârşova-Ciobanu.
SC RAJA SA CONSTANŢA va duce la îndeplinire programul şi calendarul de conformare anexă a autorizaţiei privind realizarea lucrărilor şi măsurilor ce trebuie executate în vederea respectării normei sanitare pentru parametrul nitrat.
Deasemenea, producătorul de apă SC RAJA SA Constanţa va elabora semestrial un bilanţ privind situaţia lucrărilor angajate şi rezultatele programului de monitorizare pe care le va depune la DSPJ Constanţa (Ord.299/638/2010 – art.7).

Probleme la calitatea apei in Harsova.

RECOMANDĂRI PENTRU POPULAŢIA DIN LOCALITĂŢILE HÂRŞOVA, CIOBANU

-medicii din localitate vor recomanda alimentaţia naturală (la sân) a sugarilor;
-pentru alimentaţia copiilor 0-6 ani, a femeilor însărcinate şi a celor care alaptează se va prefera apă plată îmbuteliată; deasemenea RAJA SA Constanţa şi Primăria locala vor organiza pentru aceştia în localităţile Hârşova şi Ciobanu puncte de distribuţie apă potabilă adusă de la o sursă autorizată sanitar şi monitorizată cu menţiunea că această apă va fi monitorizată suplimentar (rezultatele acestei monitorizări se vor depune săptămânal la DSPJ Constanţa).

SURSA: DSPJ CONSTANTA

Distribuie: