Infrangere in CL Harsova pentru PNL

Infrangere in CL Harsova – Viceprimarul propus de PNL nu a întrunit majoritatea voturilor. În această după-amiază a avut loc ședința pentru alegerea viceprimarului. În urma votului a fost ales cu majoritate de voturi domnul Emil Paraschiv. (PSD)

Declarație Emil Paraschiv pentru Hârșova Carsium după votul de astăzi:

Le mulțumesc hârșovenilor care ne-au acordat încrederea lor și colegilor consilieri. Îmi doresc o colaborare onestă cu toate forțele politice, în interesul Hârșovei.

Declarație Viorel Ionescu pentru Hârșova Carsium după votul de astăzi:

Același început de mandat, ca în 2016… previzibil, de altfel. A fost un vot anti- primar, al frustrărilor personale, al unei majorități condusă de o persoană pensionată pentru incapacitate de muncă. Vom vedea mâine dacă vor vota pentru oraș, când am chemat Consiliul Local în ședință de consiliu de îndată, pentru a debloca proiectele pe fonduri europene.

Viorel Ionescu a anunțat în cursul zilei de astăzi, înainte de a începe ședința că propunerea PNL va fi doamna Dumitra Stan. Primarul a declarat că o consideră o persoană de încredere și că își dorește să facă în continuare echipă la fel ca în mandatul anterior. Pentru declarația integrală citeste: Sedinta tensionata in Consiliul Local Harsova

Infrangere in Consiliul Local Harsova

Proiectul de ordine de zi inițiat de primar a cuprins următoarele proiecte de hotărâri:

  1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada noiembrie 2020 – ianuarie 2021 – Inițiator – Primar Viorel Ionescu
  2. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiilor de specialitate a consiliului local Hârșova, județul Constanța – Inițiator – Primar Viorel Ionescu
  3. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului orașului Hârșova – Inițiator – Primar Viorel Ionescu
  4. Diverse

Ședința înregistrată:

Infrangere in CL Harsova – Viceprimarul propus de PNL nu a întrunit majoritatea voturilor. Regulamentul de desfășurare a alegerii viceprimarului prevede ca alegerea se face prin vot secret.

Alegerea viceprimarului s-a făcut prin vot secret. Aceasta este procedura prevăzută de codul administrativ:

Art. 11. –

(1) Consiliul local alege din rândul membrilor săi pe viceprimar, respectiv pe viceprimari. Alegerea se face prin vot secret.

(2) Propunerea de candidați pentru alegerea viceprimarului, respectiv a viceprimarilor, se face de către grupurile de consilieri, de către consilieri sau de către primar.

(3) După înregistrarea candidaturilor se ia o pauză în timpul căreia se completează buletinele de vot.

(4) Exercitarea votului se face într-o cabină special amenajată, putându-se folosi, la alegere, una dintre următoarele modalități:

a) fiecare consilier primește un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidaților. Intrând în cabină, din lista candidaților vor fi barate printr-o linie orizontală numele tuturor candidaților pe care consilierul nu dorește să îi aleagă. Pe buletin va rămâne nebarat numele consilierului sau, după caz, al consilierilor pe care dorește să îl/să îi aleagă votantul;

b) pe buletinul de vot se scrie cuvântul “DA” în dreptul numelui/numelor celui/celor pe care dorește să îl/să îi voteze;

c) alte modalități, la alegerea consiliului.

(5) Este declarat viceprimar candidatul care a obținut votul majorității consilierilor în funcție.

(6) În situația în care se aleg 2 viceprimari, sunt declarați aleși primii 2 candidați care au obținut cel mai mare număr de voturi.

(7) În situația în care nu s-a întrunit majoritatea prevăzută la alin. (5), se organizează un al doilea tur de scrutin, în aceeași ședință, la care vor participa candidații situați pe primele două locuri. La al doilea tur de scrutin este declarat ales viceprimar consilierul care a obținut cel mai mare număr de voturi.

Art. 12. –

În caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin, la care vor participa numai candidații care se află în această situație. Va fi declarat ales candidatul care a obținut cele mai multe voturi.

Art. 13. –

Alegerea viceprimarului va fi consemnată în hotărârea nr. 5 a consiliului local. Prin aceeași hotărâre consiliul local ia act de încetarea mandatului de consilier al viceprimarului, în locul acestuia fiind validat primul supleant aflat pe lista partidului politic, alianței politice sau alianței electorale respective, dacă conducerea acestora confirmă în scris că persoana în cauză mai este membru al partidului respectiv.

Art. 14. –

Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului local. În cazul în care mandatul consiliului local încetează înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept și mandatul viceprimarului, fără vreo altă formalitate.

sursă: Lege5.ro Alegerea viceprimarului regulament

Distribuie: