Ședință extraordinară a Consiliului Local Hârșova convocată de primarul Viorel Ionescu

viorel ionescu convoaca CL Harsova 9 februarie 2021

Sedinta extraordinara a Consiliului Local Harsova în data de 9 februarie 2021, convocată de primarul Viorel Ionescu. Ședința va avea loc în sala de spectacol a Casei de Cultură din Hârșova, la ora 14:00.

Sedinta extraordinara a Consiliului Local Harsova
Casa de cultură din Hârșova

Pe ordinea de zi se află 12 proiecte de hotărâre.

Sedinta extraordinara a Consiliului Local Harsova din 9 februarie 2021, proiecte aflate pe ordinea de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele Consiliului Local ale orașului Hârșova, pe o perioada de 3 luni, respectiv lunile februarie, martie și aprilie 2021;
 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al orașului Hârșova ;
 • 3. Proiect de hotărâre privind nominalizarea de către Consiliul Local al orașului Hârșova a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al orașului Hârșova;
 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra activităţii desfăşurate de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2020;
 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al oraşului Hârşova pentru anul 2021;

Toate cele 12 proiecte de hotărâre sunt inițiate pe primarul Viorel Ionescu.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru copiii ce frecventează Creșa în anul 2021;
 • 7. Proiect de hotărâre privind pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în orașul Hârșova;
 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de instituire a taxelor speciale pentru autovehiculele destinate transportului de mărfuri și a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone;
 • 9. Proiect de hotărâre privind adoptarea Bugetului de venituri și cheltuieli, detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea acestora pe trimestre. Programul de investitii precum și gradul de realizare a veniturilor totale ale S.C. CARSIUM EDIL S.R.L. pentru anul 2021
 • 10. Proiect de hotărâre privind adoptarea organigramei și ștatul de funcții pe anul 2021 ale S.C. CARSIUM EDIL S.R.L. Hârșova;
 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării unei locuințe sociale aparținând orașului Hârșova, situată pe str. Tabiei nr. 17, bl.F2, sc.B, în vederea reintegrării sociale și a prevenirii riscurilor legate de absența unui cămin;
 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil (apartament) aparținând domeniului privat al orașului Hârșova, situat în str. Vadului nr. 37, Bl. V2, Sc.A, Et.1 Ap.3;
Distribuie: